Chung Tay Chống Dịch Corona 2020

Nhằm hưởng ứng tinh thân tương thân tương ái lá lành đùm lá rách và truyền thống yêu nước của người Việt Nam. Chung tôi Trung Tâm Công Nghệ Macbook Việt xin góp phần nhỏ vào công cuộc tái hồi phục nền kinh tế nước nhà .

Chúng tôi xin được phép giảm giá một số dịch vụ và sản phẩm là 200 nghìn đồng và chỉ áp dụng với giá bán lẻ có trị giá đơn hàng 1,5tr

Thank’s.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *