– Thanh toán bằng tiền mặt: tại của hàng khi mua trực tiếp hoặc thanh toán với bên giao hàng.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Vietcombank – 0011004245710 – Lê văn thiết