Thay cáp ổ cứng macbook pro

Khi macbook pro của chúng ta có các hiện tượng như máy chạy đơ , treo táo hay không nhận ổ cứng thì chính là hiện tượng của việc cáp nối từ mainboard tới ổ cứng bị lỗi vậy công việc của chúng ta là thay cáp ổ cứng để máy có thể hoạt động như bình thường

Giá thay cáp ổ cứng macbook pro là 750k

 

Cáp macbook pro A1278 mid 2009 - 2010

Cáp macbook pro A1278 early & late 2011

Cáp macbook pro A1278 mid 2012

Cáp macbook pro A1286

Chi tiết giá cả

Thay cáp ổ cứng macbook pro a1278 - thay cáp macbook pro A1286 - thay cáp macbook pro mb990 - mb991 - thay cáp macbook pro mc374 - thay cáp macbook pro mc375 - thay cáp macbook pro mc700 - thay cáp macbook pro md313 - thay cáp macbook pro md724 - thay cáp macbook pro md314 - thay cáp macbook pro md101 thay cáp macbook pro md102 - cáp macbook pro 13 - cáp macbook pro 13inch

Không có sản phẩm trong danh mục này.